Strona główna/O Bibliotece/Regulaminy/Regulamin Czytelni Internetowej

Regulamin Czytelni Internetowej

Regulamin Czytelni Internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ
  1. Z Czytelni Internetowej mogą korzystać dorośli, młodzież i dzieci.
  2. Korzystanie z Czytelni Internetowej jest bezpłatne.
  3. Przed przystąpieniem do pracy na komputerze użytkownik zobowiązany jest zgłosić się w Wypożyczalni Książek, aby zostać wpisanym do zeszytu odwiedzin, zapoznać się z Regulaminem Czytelni Internetowej oraz okazać bibliotekarzowi dowód tożsamości /legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport, prawo jazdy/ celem sprawdzenia danych osobowych.
  4. Wpisanie do zeszytu odwiedzin jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na wpisanie się do zeszytu odwiedzin nie mogą korzystać z Czytelni Internetowej. Dane osobowe czytelnika zawarte w zeszycie odwiedzin zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) będą wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych.
  5. W zeszycie odwiedzin wpisuje się także nr stanowiska komputerowego, z którego korzysta użytkownik.
  6. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych (np. rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych i programów edukacyjnych).
  7. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy tylko w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputera do zabaw i gier. 
  8. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych korzystaniem ze stanowiska komputerowego czas ten może zostać wydłużony.
  9. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się 1 osoba (w wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, 2 osoby).
  10. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w odszukiwaniu materiałów przez użytkowników. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
  11. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku twierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
  12. Użytkownik ma prawo:
   • korzystania z dostępu do Internetu,
   • zapisania informacji odnalezionych na stronach internetowych na nośnikach własnych.
  13. Użytkownikowi nie wolno:
   • instalować jakiegokolwiek oprogramowania,
   • przeglądać stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, przedstawiających akty okrucieństwa i zgorszenia,
   • kasować programów,
   • korzystać z komputera w celach zarobkowych, wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
  14. Każde dostrzeżone uszkodzenie komputera, sprzętu lub oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
  15. Każdy użytkownik odpowiada za swoje stanowisko do momentu przekazania stanowiska bibliotekarzowi lub nowemu użytkownikowi.
  16. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, korzystania z telefonów komórkowych. Czytelnik będący w Bibliotece nie może w żaden sposób zakłócić panującego w niej porządku.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Biblioteki.
  2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. W takim przypadku przysługuje czytelnikowi prawo odwołania się do organizatora Biblioteki.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
do góry