Kadra

Kadra Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie i Filii

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie

Dyrektor

 • starszy bibliotekarz - mgr Anna Jęczmionka

Pracownicy merytoryczni

 • bibliotekarz - Joanna Ciuberek
 • bibliotekarz - mgr Justyna Lazar

Pracownicy administracji

 • główna księgowa - mgr Jolanta Kłosek
 • specjalista d.s. administracyjno-organizacyjnych - mgr Iwona Kubica

Pracownik obsługi

 • Monika Ciuberek

FILIA NR 1 W OLZIE

Kierownik Filii

 • starszy bibliotekarz - Alicja Hiltawska

Pracownik obsługi

 • Bronisława Lipka

FILIA NR 2 W TURZY ŚL.

Kierownik Filii

 • młodszy bibliotekarz - Iwona Piecha

Pracownik obsługi

 • Justyna Król

FILIA NR 3 W GORZYCACH

Kierownik Filii

 • młodszy bibliotekarz - Sylwia Margiciok

Pracownik obsługi

 • mgr Krystyna Hiltawska

FILIA NR 4 W CZYŻOWICACH

Kierownik Filii

 • starszy bibliotekarz - Edyta Piecha

Pracownik obsługi

 • Monika Ciuberek
do góry