Grafika BIP

Majątek

Według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Grupa Wartość brutto
Grupa 011 - środki trwałe 5 149,99 zł
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe 91 194,84 zł

Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne

Grupa 014 - księgozbiór

8 540,00 zł

652 425,93 zł

Razem 757 310,76 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-28 15:23
Aktualizacja publikacji
Lazar Justyna 2019-12-31 22:53
Wytworzenie publikacji
GBP w Gorzycach z/s w Rogowie 2019-12-30 22:51
Zatwierdzenie
Anna Jęczmionka 2019-12-30 22:51
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
11
do góry