Grafika BIP
Strona główna/Informacje Publiczne/INFORMACJA NIEUDOSTĘPNIONA

INFORMACJA NIEUDOSTĘPNIONA

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej

jest udostępniana poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji w powszechnie dostępnym miejscu (tablica ogłoszeń) oraz na wniosek zainteresowanego (wniosek należy złożyć w sekretariacie).

OPŁATY:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 782 z późn. zm.)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat GBP w Gorzycach z/s w Rogowie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik.

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 782 z późn. zm.

WNIOSEK

  • Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.
  • Wypełnienie danych osobowych we wniosku nie jest konieczne, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla ostatecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-28 14:01
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
GBP w Gorzycach z/s w Rogowie 2019-11-28 13:58
Zatwierdzenie
Anna Jęczmionka 2019-11-28 13:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
7
do góry