Strona główna/Aktualności/Zasady korzystania z zasobów Biblioteki w czasie epidemii

Zasady korzystania z zasobów Biblioteki w czasie epidemii

20 Czerwca 2021

ZASADY  KORZYSTANIA

Z  WYPOŻYCZALNI  KSIĄŻEK BIBLIOTEKI
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA
WEDŁUG ZALECEŃ BIBLIOTEKI NARODOWEJ:

 

 1. Dla czytelników czynna jest wyłącznie wypożyczalnia książek.
 2. Czytelnia książek i czasopism, stanowiska komputerowe oraz galerie dla czytelników są zamknięte.
 3. Czytelnicy wchodzą do Biblioteki, zachowując bezpieczną odległość 2 m od siebie.
 4. Czytelnik porusza się po Bibliotece jedynie w obszarze do tego wyznaczonym.
 5. Czytelnicy moga korzystać z księgozbioru i katalogów bibliotecznych. Książki może podać i odebrać także bibliotekarz. 
 6. Czytelnicy do Biblioteki obowiązkowo wchodzą w maseczkach ochronnych, mogą mieć założone rękawiczki ochronne. Zapewnia się im stanowisko do dezynfekcji rąk.
 7. We właściwych miejscach należy umieścić instrukcje dotyczące: dezynfekcji rąk, mycia rąk, zakładania i zdejmowania maseczki ochronnej oraz nakładania i zdejmowania rękawiczek ochronnych. Instrukcje znajdują się w załącznikach.
 8. Bibliotekarze i inni pracownicy Biblioteki pracują, wyposażeni odpowiednio
  w maseczki ochronne,  oraz za przepierzeniem z pleksi.
 9. W Bibliotece stosowane są płyny do dezynfekcji wg instrukcji Biblioteki Narodowej.
 10. Czytelnicy, bibliotekarze i inni pracownicy Biblioteki zobowiązani są do zachowania między sobą bezpiecznej odległości.
 11. Bibliotekarze zobowiązani są do wykonania i odpowiedniego umieszczenia napisów informacyjnych dla czytelników, odnośnie możliwości poruszania się po bibliotece i kolejności korzystania z biblioteki.
 12. Zwracane książki zostaną zdezynfekowane. Nie obowiązuje kwarantanna książek.
 13. Należy pamiętać, by zachować bezpieczną odległość, gdy użytkownik przejawia objawy choroby lub znajduje się w grupie osób, które nie mają obowiązku noszenia maseczki.
 14. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń oraz dezynfekcję blatów bibliotecznych, biurek, uchwytów, klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 15. Pracownicy Bibliotek powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.
 16. W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracowników Biblioteki należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.
 17. Wraz ze zmianą sytuacji rozprzestrzeniania się epidemii rekomendacje ulegną zmianie.
do góry